Szkoła języka polskiego dla obcokrajowców w Warszawie

Kurs dla dyplomatów

 • Zawiera on nie tylko podstawowe użyteczne informacje, ale również wiadomości z zakresu dyplomacji , spraw wizowych, polityki, administracji państwowej i lokalnej, historii, relacji Polski z innymi krajami, funkcjonowania w strukturach organizacji europejskich i światowych.
 • Nie pomijamy tematów związanych geografią naszego kraju, z ochroną środowiska czy ekologią.
 • Zapoznajemy z zagadnieniami z zakresu biznesu, bankowości, ekonomii, handlu czy przemysłu.
 • Prezentujemy polski wymiar sprawiedliwości.
 • Przybliżamy polską mentalność, tradycję, kulturę, sport, edukację, sztukę, literaturę , kino itp.
 • Każda lekcja zawiera odpowiednio dopasowany do danych zagadnień, materiał gramatyczny.
 • Przygotowujemy do wystąpień publicznych i formalnych spotkań.
 • Uczymy jak tworzyć korespondencję w języku polskim i jak odpowiadać na nią.
 • Ćwiczymy tłumaczenie “z polskiego” i “na polski”.
 • Wprowadzamy w negocjacje w języku polskim.
 • Pracujemy nad wszystkimi umiejętnościami : mówieniem, rozumieniem, czytaniem, pisaniem.
 • Przykładamy dużą wagę do umiejętności komunikacyjnych, takich jak wyrażanie własnych opinii, argumentowanie własnego stanowiska, wyrażanie aprobaty, ewentualnie dezaprobaty, przekonywanie rozmówcy, porównywanie różnych zagadnień, kontrolowanie przebiegu rozmowy.
 • Jesteśmy w stanie przygotować program dla konkretnego ucznia, zgodny z jego oczekiwaniami, potrzebami i wymaganiami .