Szkoła języka polskiego dla obcokrajowców w Warszawie

Przygotowanie do polskiej matury

  • Pomagamy dzieciom obcokrajowców przygotować się do polskiej matury.
  • Powtarzamy zakres materiału obowiązującego na polskiej maturze i uzupełniamy wiadomości.
  • Pracujemy nad konstruowaniem wypowiedzi pisemnych.
  • Poprawiamy styl.
  • Powtarzamy i uzupełniamy wiadomości z gramatyki.
  • Wzbogacamy słownictwo.
  • Pracujemy nad analizą tekstów literackich.