Oferta specjalna dla nauczycieli jpjo

Voucher do nauki języka polskiego – idealny dla Twoich pracowników!
Korzyści dla pracodawców:

  • Może być finansowany z ZFŚS
  • Firmy, które zatrudniają obcokrajowców mogą wykorzystać go, jako narzędzie podnoszenia
   kwalifikacji swoich pracowników – nowe kompetencje i możliwości komunikacji
  • Firmy, które zatrudniają obcokrajowców na stanowiskach, gdzie znajomość polskiego nie jest
   warunkiem koniecznym – mogą wykorzystać jako narzędzie wspomagające asymilację w
   kraju
  • Może być jednorazowy, okresowy lub open – z możliwością doładowania według potrzeb

Vouchery Lingua Polonica dostępne dla firm:

  • Jednorazowy – pakiet 10 lekcji „na start” – student zapoznaje się z podstawowymi zwrotami
  •  Okresowy – możliwość wykupienia wybranej ilość lekcji na kwartał/półrocze
  •  Open – pracodawca może wykupić pakiety lekcji dla firmy, ze słownictwem/tematyką
   specjalistyczną/biznesową/przygotowującą do spotkań czy wystąpień
  •  Voucher kids – produkt dla dzieci pracowników przygotowujących się do nauki w szkole,
   wspierające edukację i przygotowanie do egzaminów
  •  Voucher „Meet Poland” – nauka języka połączona z omówieniem zagadnień
   kulturalnych/politycznych/socjologicznych w zależności od potrzeb firmy – może być
   wykorzystany jako element konstruktywnej integracji np. raz na kwartał (prezentacje w
   luźnej atmosferze, ciekawostki, zaangażowanie pracowników w tworzenie prostych
   wypowiedzi przed grupą)