Kursy dla nauczycieli

Podczas kursu, uczymy metod i technik nauczania języka polskiego jako obcego.
 

Korzyści dla Ciebie:

  • Prezentujemy narzędzia wykorzystywane w procesach nauczania języka polskiego jako obcego.
  • Przygotowujemy do nauczania gramatyki i fonetyki.
  • Informujemy jak wprowadzać i nauczać nowego słownictwa.
  • Mówimy jak organizować lekcje.
  • Zapoznajemy z ciekawymi grami i zabawami.
  • Organizujemy staże i praktyki.