Kursy biznesowe

Kurs zawiera specjalistyczne słownictwo dotyczące zarządzania firmą, kontaktów z klientami, negocjacji, prezentacji, funkcjonowania biura, spraw administracyjno-urzędowych, podatków, handlu, ekonomii, bankowości itp. Program zakłada aktywną naukę języka poprzez wprowadzenie w typowe sytuacje komunikacyjne z jakimi spotykamy się w firmie. Dzięki temu można efektywniej komunikować się z pracownikami, klientami, urzędnikami.

Korzyści dla Ciebie:

  • Dzięki temu kursowi można łatwiej i szybciej odnaleźć się w nowej sytuacji, zintegrować się ze współpracownikami i zwiększyć efektywność pracy.
  • Zajęcia pozwalają opanować umiejętność prowadzenia spotkań i korespondencji w języku polskim.
  • Każdy kurs jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.
  • Oferujemy system „open schedule” , czyli umawianie się z lekcji na lekcję.
  • Nie trzeba wykupywać pakietów lekcji. Rozliczamy się w systemie miesięcznym za zajęcia, które rzeczywiście miały miejsce , dzięki temu comiesięczny koszt nie jest duży.
  • Zawsze bierzemy pod uwagę specyfikę firmy klienta, jego stanowisko oraz związane z tym wymagania .
  • Klient decyduje gdzie , kiedy i o której godzinie będzie mieć lekcje.

Pierwsza lekcja –gratis!