Szkoła języka polskiego dla obcokrajowców w Warszawie

Jean-Marc FENET

Chef du Service economique regional
Pour l’Europe centrale et balte