Beata Sobieszek – Fert

Miałam przyjemność uczestniczyć w kursie dla nauczycieli organizowanym przez szkołę LinguaPolonica. Bardzo wartościowe szkolenie – przekazano mi mnóstwo teoretycznej i PRAKTYCZNEJwiedzy. Czuję się teraz w

Read More »

Katarzyna Sienkiel

Brałam udział w kursie dla nauczycieli w Lingua Polonica i to właśnie tu otrzymałam potrzebne minarzędzia do pracy jako lektor polskiego. Wcześniej zrobiłam studia podyplomowe

Read More »

Olga Marek – Kostrzewska

W Lingua Polonica ukończyłam kurs dla nauczycieli języka polskiego. Mimo wcześniejszych studiówpolonistycznych i doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku, dopiero tutaj zdobyłamniezbędne narzędzia do swobodnego

Read More »