Kursy dla dyplomatów

Kurs zawiera nie tylko podstawowe użyteczne informacje, lecz również wiadomości z zakresu dyplomacji , spraw wizowych, polityki, administracji państwowej i lokalnej, historii, relacji Polski z innymi krajami, funkcjonowania w strukturach organizacji europejskich i światowych. Nie pomijamy tematów związanych geografią naszego kraju, z ochroną środowiska czy ekologią. Zapoznajemy z zagadnieniami z zakresu biznesu, bankowości, ekonomii, handlu czy przemysłu.

Korzyści dla Ciebie:

  • Przybliżamy polską mentalność, tradycję, kulturę, sport, edukację, sztukę, literaturę , kino itp.
  • Każda lekcja zawiera odpowiednio dopasowany do danych zagadnień, materiał gramatyczny.
  • Przygotowujemy do wystąpień publicznych i formalnych spotkań.
  • Uczymy jak tworzyć korespondencję w języku polskim i jak odpowiadać na nią.
  • Ćwiczymy tłumaczenie “z polskiego” i “na polski”.
  • Wprowadzamy w negocjacje w języku polskim.
  • Pracujemy nad wszystkimi umiejętnościami : mówieniem, rozumieniem, czytaniem, pisaniem.
  • Przykładamy dużą wagę do umiejętności komunikacyjnych, takich jak wyrażanie własnych opinii, argumentowanie własnego stanowiska, wyrażanie aprobaty, ewentualnie dezaprobaty, przekonywanie rozmówcy, porównywanie różnych zagadnień, kontrolowanie przebiegu rozmowy.

Jesteśmy w stanie przygotować program dla konkretnego ucznia, zgodny z jego oczekiwaniami, potrzebami i wymaganiami.

Pierwsza lekcja –gratis!